Hlášení nežádoucích účinků, farmakovigilance

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním zdravotnické pomůcky společnosti GENERICA spol. s r.o., kontaktujte nás, prosím, na těchto kontaktech:

tel.: 033/77 636 11, 033/77 636 12
mobil: 0901 717 155
e-mail: neziaduce.ucinky@generica.sk