Politika společnosti

Ve vztahu k managementu kvality, životnímu prostředí a bezpečnosti potravin.

 

Posláním společnosti GENERICA je vyvíjet a vyrábět kvalitní a bezpečné produkty jako jsou vitamínové směsi, doplňky stravy, dietetické potraviny, kosmetické výrobky a zdravotnické pomůcky v různých galenických formách.

 

Svou činností se snažíme podporovat zdravý životní styl, sledovat a aplikovat nejnovější trendy v oboru, přičemž klademe důraz na životní prostředí. Přejeme si zlepšovat odpovědný přístup ke zdraví, protože to je základním kamenem pro aktivní a kvalitní život.

 

Naplňování našeho poslání uskutečňujeme v podmínkách aplikovaných požadavků norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 13485: 2016 a hlavně:

 

  • dodržováním závazků vyplývajících z relevantní legislativy a všech dohodnutých požadavků zákazníků a ostatních dotčených stran;
  • komunikací důležitých informací týkajících se životního prostředí, bezpečnosti a kvality výrobků v rámci organizace, se zákazníky, regulačními orgány, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami;
  • neustálým monitorováním systému managementu za účelem jeho trvalého zlepšování,
  • uplatňováním principů prevence a analýzy rizik a příležitostí, a tak předcházet vzniku nežádoucích stavů a ​​situací;
  • vytvářením vzájemně vyhovujících vztahů se svými obchodními partnery, ale i zaměstnanci, založených na vzájemné důvěře a úctě, aby vedly k dlouhodobé spolupráci;
  • podporou profesního růstu zaměstnanců a zvyšováním jejich povědomí v oblasti kvality, bezpečnosti (potravin, produktů) a environmentu;
  • analyzováním pozice firmy na trhu, neustálým přezkoumáváním, vyhodnocováním a optimalizací činností a aplikováním poznatků do cílů společnosti,
  • hledáním nových možností výroby a odběratelů pro další rozvoj společnosti a efektivních řešení pro dosažení co nejlepších hospodářských výsledků a naplnění cílů.

 

Dobré jméno naší společnosti je i uznáním pro každého z našich zaměstnanců. Vážíme si ho a podporujeme svou každodenní usilovnou prací.

 

Naše krédo:

rychlá realizace,

zaručená kvalita a bezpečnost

výhodná cena.