Záruka kvality

ŘÍZENÍ KVALITY

V maximální možné míře se snažíme vyhovět očekáváním zákazníků a plnit jejich požadavky.

Provoz je schválen a kontrolován Úřadem veřejného zdravotnictví Slovenské republiky. Veškeré výrobní procesy v naší firmě probíhají v souladu s platnou legislativou.

Aplikujeme požadavky systému managementu kvality ISO 9001: 2015, environmentálního managementu ISO 14001: 2015 a bezpečnosti potravin ISO 22000: 2005, HACCP. Jejich plnění pravidelně potvrzuje, v rámci (re)certifikačních auditů, renomovaná společnost LRQA (Lloyd ‚s Register Quality Assurance Limited).

Díky kvalifikovanému personálu a zavedenému certifikovanému systému HACCP, který umožňuje identifikovat potenciální nebezpečí v procesu výroby a eliminovat je, jsme schopni se zaručit za produkci zdravotně bezpečných výrobků.

KONTROLA A ZABEZPEČENÍ KVALITY

Velmi přísným kontrolám nepodléhají v naší společnosti jen produkty a procesy výroby, ale také například skladovací prostory. U personálu klademe důraz na odbornost, zdravotní způsobilost a dodržování hygienických pravidel. Od roku 2004 je společnost již pravidelně certifikována podle systému ISO 9001 a ISO 14001 certifikační společností LRQA. Celkovou kvalitu zaručují interní a externí audity, které probíhají v pravidelných intervalech.

Dodržujeme 4 základní pravidla:

  1. důsledně vybíráme dodavatele vstupních surovin a obalového materiálu
  2. provádíme vstupní kontrolu všech surovin a obalů
  3. dbáme na průběžné kontroly mezi jednotlivými procesy výroby
  4. finální kontrolu provádí kvalifikovaná osoba

Proces výroby

Při výrobě využíváme špičkové technologie a moderní ekologické postupy. Díky inovaci technologického vybavení došlo v procesu výroby doplňků k výraznému zrychlení a zefektivnění. S ohledem na ochranu životního prostředí jsme se v rámci obnovení vybavení rozhodli využívat sluneční energii. Technologie naší výroby je zcela ojedinělá, což dokazují například skleněné aparatury nejvyšší kvality.

Proces výroby

Výživové doplňky ve formě tablet, granulátu, tvrdých želatinových kapslí, kapek a sirupů vznikají ve výrobních prostorách našich specializovaných závodů. Kromě toho jsou všechny budovy vybaveny sanitačními prostorami, laboratořemi či expedičními sklady.

Pečlivě monitorujeme celý proces výroby doplňků stravy, který zahrnuje širokou škálu úkonů a postupů. Za nezbytné považujeme podrobit dodaný materiál přísným kontrolám, které jej provází od umístění do skladu přes výrobu až po expedici.